REZERVACIJA/BOOKING

Ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

Leta 2010 je Polona Virnik Karničar kot nova lastnica Šenkove domačije kandidirala na razpisu, namenjenem mladim prevzemnikom kmetij in pridobila del sredstev za zagon obnove domačije. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih informacij tega razpisa.

Razlogi za ukrepanje

Starostna struktura kmetijskih gospodarjev v Sloveniji je neugodna in se še slabša, kar negativno vpliva   na   kmetovanja   kot   poklicno   usmeritev.   Mlajši nosilci   kmetijskih   gospodarstev   so praviloma  bolje  usposobljeni  za  delo  v  kmetijstvu  in  bolj  podjetni  in  so  se  zato  zmožni uč inkoviteje  prilagajati  tehnološkim  spremembam  ter  razmeram  na  trgu,  kar  je  pogoj  za  dvig produktivnosti  dela  in  s  tem  konkurenčnosti  kmetijstva.  Marsikdaj  se  mladi  ne  odločijo  za prevzem kmetije tudi če imajo za to priložnost, saj je le-ta povezan s problemom izplačila drugih dedičev in zagotovitve   zagonskega   kapitala   za   strukturno prilagoditev gospodarstva  po prevzemu. 

Cilj

Cilj  podpore  mladim  prevzemnikom  kmetij  je  spodbuditi  prenos  kmetije  na  mlajšo  generacijo, izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetij, povečati razvojno sposobnost prevzetih kmetij ter s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Opis ukrepa

Podpora  mladim  kmetom  za  prevzem  kmetije  se  izvaja v  obliki  enkratne  finančne  pomoči  za lažji  prevzem  in  strukturno  prilagoditev  gospodarstva  po  prevzemu.  Kot  prvi  lastniški  prevzem kmetije se upošteva prvi lastniški prevzem celotne kmetije, ki se dokazuje z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo oziroma pogodbo o prenosu živali. V primeru, da postopek vpisa še ni končan, je za izpolnitev pogoja dovolj predložitev zahtevka za vpis v zemljiško knjigo. Kot prvi lastniški prevzem se smatra tudi prevzem kmetije, ki je več
ja kot kmetija, ki jo je do sedaj imel v lasti mladi kmet in za namen tega ukrepa še ni koristil sredstev. 
Mladi  kmet  mora  vlogi  predložiti  poslovni  načrt  o  razvoju  kmetijske  dejavnosti  na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, ki mora vsebovati: 
-opis izhodiščnega stanja na kmetijskem gospodarstvu in opis specifičnih potreb, mejnikov in razvojnih ciljev po prevzemu,
-načrt  izobraževanja  v  primeru,  da  prevzemnik  ne  izpolnjuje  predpisanih  zahtev  glede ustreznih poklicnih znanj in usposobljenosti, 
-načrt  naložb  v  primeru,  da  so  te  potrebne  za  realizacijo  postavljenih  razvojnih  ciljev  po prevzemu

Vizija razvoja kmetije Šenkova domačija

Šenkova domačija je zaščitena kot kulturni spomenik državnega pomena in leži na markantni točki pod mogočnimi ostenji Grintavcev. Kmetija, v katero se zadnjih 60 let ni vlagalo veliko, na vseh področjih zahteva visoka vlaganja. S svojimi devetimi poslopji, ki jih je preteklim rodovom uspelo ohraniti in svojo primerno lego omogoča preusmeritev v turizem. To je tudi moja vizija in primarna skrb po prevzemu kmetije od ostarele babice.

V skladu z že odobrenimi konservatorskimi in gradbenimi načrti je potrebno obnoviti in ohraniti obe stanovanjski hiši, ki bosta s spremembo namembnosti postali del turistične infrastrukture, poleg tega pa je potrebno obnoviti in posodobiti hlev in vzdrževati ostale objekte.

V denacionalizacijskem postopku smo poleg gozda dobili vrnjeni tudi dve planini, ki bosta s svojo ponudbo zaokrožili turistično ponudbo Šenkove domačije. Koča na Štularjevi planini je prav tako potrebna obnove, sama planina pa dodatnega čiščenja.

Investicije v turizmu vedno predstavljajo velik zalogaj za vlagatelja, zato bomo potrebna sredstva poskušali pridobiti še na drugih javnih razpisih, objavljenih v ta namen. Sredstva iz tega javnega razpisa bodo tako predstavljala le del potrebnih sredstev načrtovane investicije, ki se bo izvajala v okviru razpoložljivih možnosti. V primeru neuspešnosti na ostalih razpisih, se bo čas, potreben za vzpostavitev potrebnega nivoja turistične infrastrukture občutno podaljšal, saj sredstva, ki jih bomo po dogovoru z revirnim gozdarjem lahko pridobili iz gozda, vrnjenega v denacionalizaciji namreč ne bodo zadoščala za pokritje celotne investicije.

Obiščite nas

Copyright 2022, Izdelava MMstudio
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?